starto mniedlaczego jaofertakontakt
Piątek, 13 grudnia 2019, godzina 0:48
 


 
Skleroterapia PDF Drukuj Email

Co to jest skleroterapia?

Skleroterapia jest to metoda zamykania chorych żył. Polega na nakłuciu i wstrzyknięciu do środka chorej żyły specjalnego leku, który powoduje podrażnienie i zapalenie jej ściany od wewnątrz. Efektem końcowym tego jest zamknięcie się takiej żyły i wyłączenie się
z działania poprzez stopniowe włóknienie ściany naczynia, zmniejszenie jego średnicy, i w końcu jego zarośnięcie.
Scleros z greki oznacza twardy. I taką staje się chora żyła jako końcowy efekt skleroterapii.

Jaki ma wpływ skleroterapia na pozostałe żyły?

Z chwilą zamknięcia się leczonej żyły, przepływ krwi kierowany jest przez inne żyły. Organizm ludzki ma zdolność wytwarzania nowych naczyń praktycznie przez cały czas jeśli zaistnieje taka potrzeba. Skleroterapia nie pogarsza zatem krążenia żylnego.
W rzeczywistości ulepsza je z uwagi na to, że nieskuteczne w pompowaniu krwi chore żyły przestają być czynne. Pozwala to żyłom zdrowym przejąć funkcję żył chorych.
Istotną informacją jest również to, że człowiek posiada tysiące żył i nastrzyknięcie zmienionych żylakowo żył jest ogólnie rzecz biorąc bardzo bezpieczne.

Czego można się spodziewać po skleroterapii?

Leczona żyła staje się twarda i może być tkliwa na dotyk przez wiele tygodni tygodniami. Z chwilą kiedy organizm nasz zaczyna używać innych dróg przepływu krwi, bolesność i tkliwość odczuwana jako efekt choroby powinien stopniowo ustępować. Uzyskanie poprawy kosmetycznej wyglądu żył zajmuje trochę więcej czasu. Potrzebna jest cierpliwość na kilka miesięcy, czyli do następnego okresu letniego. Efektem wizualnym terapii na zewnątrz nogi jest brak nieestetycznych, niebieskawych powrózków i siatek żylnych.